แจ้งปรับเปลี่ยนวิธีการเข้าใช้งาน ฐานข้อมูลทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ e-Databases

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งปรับเปลี่ยนวิธีการเข้าใช้งาน

ฐานข้อมูลทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ e-Databases ทั้งภายใน-นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย

เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป