ห้องสมุดโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

Sawanpracharak Medical Library

ขอเชิญแพทย์ นักศึกษาแพทย์ ทดลองใช้ฐานข้อมูล UpToDate โดยคลิกที่ปุ่ม UpToDate

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนอบรม Uptodate Training
06 กุมภาพันธ์ 2562
 แจ้งปรับเปลี่ยนวิธีการเข้าใช้งาน  ฐานข้อมูลทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ e-Databases
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งปรับเปลี่ยนวิธีการเข้าใช้งาน ฐานข้อมูลทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ e-Databases ทั้งภายใน-นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป