ห้องสมุดโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

Sawanpracharak Medical Library

เพื่อการแสดงผลที่มีประสิทธิภาพ โปรดใช้ Chome หรือ Firefox

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการหนังสือใหม่ ประจำเดือนเมษายน 2560
รายการหนังสือใหม่ ประจำเดือนเมษา 2560 ท่านสามารถอ่านและยืมตัวเล่มได้ที่งานห้องสมุด
รายการหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2560
รายการหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2560
 แจ้งปรับเปลี่ยนวิธีการเข้าใช้งาน  ฐานข้อมูลทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ e-Databases
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งปรับเปลี่ยนวิธีการเข้าใช้งาน ฐานข้อมูลทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ e-Databases ทั้งภายใน-นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลให้สัมภาษณ์ในรายการ “บอกข่าวเล่าเรื่อง”
นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ “บอกข่าวเล่าเรื่อง” ช่อง NBT พิษณุโลก วันที่ 21...